Læs disse vilkår og betingelser (vilkår og betingelser) omhyggeligt, før du bruger dette websted. Disse vilkår og betingelser gælder for alle besøg og brug af webstedet såvel som for indholdet (som defineret nedenfor), information, anbefalinger, produkter og / eller tjenester, der leveres til dig på eller gennem webstedet. Ved at få adgang til og bruge webstedet signalerer du dit samtykke til disse vilkår og betingelser i deres helhed ud over enhver anden lov eller forskrift, der finder anvendelse på webstedet og internettet. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser i deres helhed, skal du forlade webstedet.

Indhold på websiden

Alt indhold, der vises eller vises på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, logoer, ikoner, varemærker, tekst, grafik, fotografier, billeder, bevægelige billeder, lyd, illustrationer og software (indhold), ejes af Canaroza.com , dets tilknyttede virksomheder, dets licensgivere og / eller dets indholdsudbydere. Alle elementer på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, det generelle design og indholdet, kan beskyttes af ophavsret, moralske rettigheder, databaserettigheder, varemærker og andre love, der vedrører immaterielle rettigheder. Bortset fra eksplicit tilladt i henhold til denne eller en anden aftale med Canaroza.com, må ingen del eller element af webstedet eller dets indhold kopieres eller videresendes på nogen måde. Webstedet, dets indhold og alle beslægtede rettigheder forbliver den eksklusive ejendom af Canaroza.com, dets tilknyttede virksomheder eller dets licensgivere, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Minimumsalder

Du skal være myndig for at købe varer fra Canaroza.com. Ved at foretage et køb erklærer du, at du er over 18 år. Vi er ikke juridisk forpligtet til at fuldføre din ordre, hvis vi får at vide, at du ikke har ret til at købe varer fra os.

Prisfejl

Selvom vi gør alt for at sikre, at priserne på webstedet er korrekte, kan der undertiden ske fejl. Hvis vi opdager en fejl i prisen for de produkter, du har bestilt, vil vi fortælle dig det og give dig muligheden for enten at bekræfte din ordre til den rigtige pris eller annullere din ordre. Hvis vi ikke kan kontakte dig, eller vi ikke modtager noget svar fra dig, annullerer vi din ordre. Hvis din ordre annulleres, og du allerede har betalt for produkterne, vil du modtage en fuld refusion.

Retur & refusion

Du har ret til at kræve reklamation for varer, der har fejl eller mangler, der var til stede, da varen blev solgt. Vær forsigtig med at kontrollere dine varer efter modtagelse. Reklamationsretten skal aktiveres inden for 14 dage efter modtagelsen af ​​varen. Du skal beskrive de fejl eller mangler, du mener er i produktet. Når vi har modtaget pakken og accepteret klagen, refunderer vi et beløb svarende til den oprindelige pris. En kopi af fakturaen samt kontonummeret skal vedlægges den bankkonto, som vi overfører penge til.

Du har 14 dages fortrydelsesret på din vare. Efter forudgående aftale med os returneres de uåbnede produkter til os i original emballage. Hvis du ønsker at bruge fortrydelsesretten, bedes du kontakte os på support@canaroza.dk så hurtigt som muligt. Varen skal returneres inden for 14 dage.

Du modtager pengene inden for 30 dage efter returnering af varen, hvis varen vises i sin oprindelige tilstand.

Hvis produktet viser sig at være defekt, ydes der ingen kompensation. Produktet returneres om ønsket til kunden.

Copyright og varemærker

Ophavsretten til alt indhold ejes og forbliver ejet af Canaroza.com, dets tilknyttede virksomheder eller dets licensgivere efter behov. Medmindre andet er angivet i specifikke dokumenter på webstedet, er du autoriseret til at se, afspille, udskrive og downloade indhold, der findes på webstedet til personlige, oplysende og ikke-kommercielle formål. Du må ikke ændre noget af materialerne, og du må ikke kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, gengive, offentliggøre, licensere, oprette derivater fra, overføre eller sælge noget indhold. Du må ikke genbruge noget indhold uden først at have fået tilladelse fra Canaroza.com. Til brug af disse vilkår er brug af noget sådant indhold på ethvert andet websted eller netværkscomputermiljø forbudt. Du må ikke fjerne copyright, varemærke eller andre ejendomsmeddelelser fra indhold, der findes på webstedet.

Alle varemærker, servicemærker, logoer og handelsnavne, der vises på produkter fra Canaroza.com, produktemballage og / eller på webstedet, uanset om de er registreret eller ikke (inklusive, men ikke begrænset til: ordmærket “Canaroza.com”) forbliver Canaroza.com, dets tilknyttede selskaber eller dets licensgivere (som relevant) eksklusiv ejendom og er beskyttet af gældende varemærkelove og -aftaler. Du må ikke bruge, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, sende, sende, distribuere eller ændre nogen af varemærkerne på nogen måde, herunder i reklame eller reklame vedrørende distribution af materialer på webstedet uden Canaroza.com på forhånd skrevet samtykke. Brug af et hvilket som helst af varemærkerne på ethvert andet websted eller netværkscomputermiljø, f.eks. Opbevaring eller gengivelse af (en del af) webstedet på et hvilket som helst eksternt websted eller oprettelse af links, hypertekst, links eller deeplinks mellem webstedet og ethvert andet websted er forbudt uden det udtrykkelige skriftlige samtykke fra Canaroza.com.

Fraskrivelse af garantier

Webstedet og indholdet er gratis og leveres ‘som det er’ og uden nogen garantier af nogen art. Oplysningerne på webstedet er kun til generel informationsformål og udgør ikke rådgivning.

Canaroza.com repræsenterer ikke eller garanterer, at oplysningerne og / eller faciliteterne på webstedet er nøjagtige, komplette eller aktuelle, eller at webstedet eller serveren, der gør webstedet tilgængeligt, er fri for vira eller andre skadelige komponenter. Canaroza.com kan således ikke repræsentere eller garantere, at webstedet vil være uafbrudt eller fejlfrit. Canaroza.com giver ingen garantier eller repræsentationer vedrørende brugen af indholdet på webstedet med hensyn til deres rigtighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, brugbarhed, aktualitet, pålidelighed eller på anden måde, i begge tilfælde i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov.

Ansvarsbegrænsning

Din brug af webstedet sker på din egen risiko. Hverken Canaroza.com eller nogen af dens ansatte, direktører eller andre parter, der er involveret i oprettelse, produktion eller levering af webstedet, er ansvarlige for direkte, indirekte, specielle, følgeskader eller andre skader, der følger af brugen af eller manglende evne at bruge, indholdet på webstedet, herunder skader forårsaget af vira eller ukorrekthed eller ufuldstændighed af oplysningerne på webstedet, eller ydelsen af produkterne eller på anden måde opstået i eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, selvom Canaroza. com er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

Links til tredjepart

For din bekvemmelighed og for at forbedre brugen af webstedet kan der fra tid til anden leveres links til websteder, der ejes og kontrolleres af tredjepart. Disse links fører dig uden for Canaroza.coms service og væk fra webstedet og er uden for Canaroza.coms kontrol. Dette inkluderer links til partnere, der muligvis bruger varemærkerne som en del af en co-branding-aftale. De websteder, du kan linke til, har deres egne separate vilkår og betingelser såvel som en privatlivspolitik. Canaroza.com er ikke ansvarlig og kan ikke holdes ansvarlig for indholdet og aktiviteterne på disse sider. Du besøger / får derfor adgang til disse websteder helt på din egen risiko.

Bemærk, at disse andre sider muligvis sender deres egne cookies til brugere, indsamler data eller anmoder om personlige oplysninger, og du rådes derfor til at kontrollere vilkårene for brug og / eller fortrolighedspolitik på disse websteder, inden du bruger dem.

Misbrug af webstedet

Det er ikke tilladt at bruge webstedet til at indsende eller overføre ethvert brugergenereret indhold (som defineret nedenfor), som krænker eller kan krænke tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, eller som er truende, falsk, vildledende, betændende, ærekrænkende, invasiv for privatlivets fred, uanstændig, pornografisk , krænkende, diskriminerende, ulovlig eller som kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der vil blive betragtet som en kriminel handling, krænker enhver parts rettigheder eller som på anden måde kan medføre civilretligt ansvar eller overtræde enhver lov. Canaroza.com kan nægte dig adgang til webstedet når som helst efter eget skøn, og som skal omfatte situationer, hvor Canaroza.com mener, at din brug af webstedet er i strid med nogen af disse vilkår og betingelser og / eller gældende love.

Det er også forbudt dig at bruge webstedet til at annoncere eller udføre kommerciel opfordring.

Brugergenereret indhold

Alle udtalelser, bemærkninger, kommentarer, kunst, grafik, fotografier, links, spørgsmål, forslag, information, videoer og andet materiale, som du eller andre brugere af webstedet poster til webstedet eller transmitterer ved hjælp af webstedet (brugergenereret indhold) vil blive betragtet som ikke-fortrolige og ikke-ejendomsretlige. I overensstemmelse hermed skal Canaroza.com have den ikke-eksklusive, royaltyfrie, ret til at bruge, kopiere, distribuere og videregive til tredjepart alt brugergenereret indhold til ethvert formål, i ethvert medium og over hele verden (licensbevilling). Du anerkender og accepterer, at Canaroza.com.com kun fungerer som en passiv kanal til distribution af det brugergenererede indhold og ikke er ansvarlig eller ansvarlig over for dig eller overfor tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af ​​det brugergenererede indhold. Canaroza.com overvåger ikke kontinuerligt brugergenereret indhold, der er offentliggjort af dig eller modererer mellem brugere, og heller ikke skal Canaroza.com være forpligtet hertil. Uden begrænsning til det ovenstående generelle, anerkender og accepterer du, at bemærkninger, udtalelser, kommentarer, forslag og anden information, der er udtrykt eller inkluderet i det brugergenererede indhold, ikke nødvendigvis repræsenterer Canaroza.com. Al brug af dig af det brugergenererede indhold sker fuldstændigt på din egen risiko. Du repræsenterer, at ethvert brugergenereret indhold, der er sendt eller transmitteret af dig, er originalt for dig og ikke kopierer arbejdet fra tredjepart eller på anden måde krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivets fred eller moralske rettigheder og ikke indeholder ærekrænkende eller nedværdende udsagn. Desuden repræsenterer du, at du har kapacitet til at give licensen som beskrevet i dette stykke. Du accepterer at skadesløsholde og holde Canaroza.com og dets tilknyttede selskaber skadesløs mod alle omkostninger, udgifter, skader, tab og forpligtelser, der pådrages eller lidt af Canaroza.com eller dets tilknyttede virksomheder relateret til ethvert brugergenereret indhold, der er sendt eller sendt af dig eller din anden brug af webstedet.

Canaroza.com forbeholder sig retten til efter eget skøn at blokere eller fjerne (helt eller delvist) alt brugergenereret indhold, der er sendt eller transmitteret af dig, og som Canaroza.com mener ikke er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser (herunder materialer, der krænker eller kan krænke tredjeparts intellektuel ejendomsret, rettigheder til privatliv eller moralske rettigheder) eller er på anden måde uacceptabel for Canaroza.com.

Du accepterer omgående at underrette Canaroza.com skriftligt om ethvert brugergenereret indhold (eller andet indhold), der overtræder disse vilkår og betingelser. Du accepterer at give Canaroza.com tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt for Canaroza.com at undersøge, om sådant brugergenereret indhold (eller andet indhold) overtræder disse vilkår og betingelser. Canaroza.com accepterer at gøre en god tro til at undersøge en sådan klage og skal tage sådanne handlinger, som Canaroza.com efter eget skøn beslutter. Canaroza.com garanterer ikke eller repræsenterer ikke, at det vil blokere eller fjerne (helt eller delvist) sådant brugergenereret indhold eller andet indhold.

Sådan kan du kontakte os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til webstedet eller disse vilkår og betingelser eller i tilfælde af at du ønsker at klage over webstedet (eller dets indhold), så send os en mail på info@canaroza.com .

Ændringer af betingelserne

Canaroza.com forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre, ændre, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår og betingelser til enhver tid. Kontroller disse vilkår regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af sitet efter offentliggørelse af ændringer til disse vilkår og betingelser betyder, at du accepterer disse ændringer.

Severance

Hver bestemmelse i disse vilkår og betingelser skal fortolkes separat og uafhængigt af hinanden. Hvis en bestemmelse anses for ugyldig, ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, betragtes denne bestemmelse som adskilt fra og påvirker ikke håndhævelsen af nogen af de andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser.

Gældende lov og jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser reguleres af hollandske love, og du og Canaroza.com underkaster herved den ikke-eksklusive jurisdiktion for den nederlandske domstol.

Kontor:
Canaroza
Vitaroza B.V.
Tesselschadestraat 1
1054ET Amsterdam
CoC: 72891955
VAT: NL859276326B01.
info@canaroza.com
+31208885037